גלרית תמונות מהשטח של אבי דוביצקי ונתפסו על חם

אבי דוביצקי תמיד רוצה לצלם משהו שיזכיר לו את הרגע שהאיש שהיה גיבור מאחורי המקלדת בא לפגוש את הילד או הילד ונתפס על חם.​ ברגע שאדם נתפס פניו האמיתיות נחשפים והעדשה קולטת הכל

מי זכאי?

  • כל אדם רשאי לעכב אדם אחר עד לבואו של שוטר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
    • האדם המעוכב חשוד בביצוע עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש בפני האדם המעכב.
    • אדם אחר קורא לעזרה ומצביע על האדם המעוכב כחשוד בביצוע עבירת אלימות, פשע, גניבה או עבירה שגרמה נזק של ממש לרכוש בפניו.

תהליך מימוש הזכות

  • ביצוע העיכוב בידי אדם פרטי יבוצע רק אם יש חשש שהאדם המעוכב יימלט, או שזהותו אינה ידועה.
  • האדם המעוכב יימסר לשוטר ללא דיחוי, ובלבד שהעיכוב לא יעלה על שלוש שעות.

חשוב לדעת

  • ניתן להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע העיכוב במקרה שהאדם המעוכב סירב לבקשת העיכוב.
  • ניתן לעשות שימוש בכוח סביר, בתנאי שלא תיגרם חבלה לאדם המעוכב.
אבי דוביצקי לוכד עברין מין בפיקוח יעקב ברקאי
אבי דוביצקי ונתפסו על חם
אבי דוביצקי ונתפסו על חם
אבי דוביצקי ונתפסו על חם
אבי דוביצקי ונתפסו על חם
אבי דוביצקי ונתפסו על חם